เสริมคาง

เสริมคาง ทีวีรินคลินิก ขอนแก่น คือการเสริมคางด้วย ซิลิโคน implant silicone เหมาะสำหรับ คนที่มีใบหน้าสั้น คางสั้น
คางเล็ก คางทู่ และ คางถอย เสริมแล้วทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนสวยงาม ได้รูป หน้าดูยาวขึ้น วีเชฟขึ้น ที่วีรินคลินิกมีบริการ
เสริมคาง แบบไร้รอยแผลเป็น เนื่องจากเป็นการเสริมแบบแผลใน แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณ รอยต่อริมฝีปากล่าง กับ เหงือก

การเสริมคาง มี 2 แบบ คือ

 1. เสริมคางแผลนอก แผลจะอยู่บริเวณใต้คาง ยาวประมาณ2-3 เซนติเมตร ซึ่งนิยมน้อยกว่า เนื่องจากเห็นแผลเป็น
  ภายนอก มีโอกาศเกิดคีลอยด์ หรือแผลนูน แต่อาจต้องใช้ในบางกรณีเช่น เคสเคยฉีดสารเหลว ฟิลเลอร์
 2. เสริมคางแผลใน แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณซอกเหงือกกับริมฝีปากล่าง ได้รับความนิยมมาก สามารถนำซิลิโคนไป
  วางที่คางผ่านแผลภายในปากได้ โดยไม่ทำให้เกิดแผลเป็นภายนอก

ขั้นตอนการเสริมคาง

 1. คนไข้ทำความสะอาดใบหน้า และภายในช่องปาก ด้วยน้ำยาบ้วนปากแบบเฉพาะ
 2. แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณใบหน้าและบริเวณที่จะทำการผ่าตัดอีกครั้ง
 3. ปูผ้าสะอาด แพทย์เหลาซิลิโคนให้เข้ากับโครงสร้างกระดูก
 4. ฉีดยาชาบริเวณคางด้านนอก และบริเวณแผลผ่าตัดด้านใน
 5. เมื่อชาแล้วจึงทำการผ่าตัด เซาะโพรงที่จะวางซิลิโคนบริเวณที่ต้องการให้แนบกับเยื่อหุ้มกระดูก
 6. เย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย
 7. ใช้เทปกาว ดามคางจากภาายนอก

ข้ันตอนการดูแลหลังเสริมคาง

 1. ประคบเย็นให้บ่อยที่สุด 3 วันหลังทำ จะบวมที่สุด หลงจากนั้นจะบวมลดลงเรื่อยๆ
 2. ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำ ยาบ้วนปาก หลังรับประทานอาหารทุกคร้ัง
 3. รับประทานอาหารอ่อนๆ ไม่เผ็ด รสไม่จัด ไม่ร้อน งดปลาร้า ของหมักของดอง
 4. แพทย์นัดติดตามอาการ 14 วันหลังทำ
 5. เริ่มยุบบวม รัดแกน เห็นทรงชัดเจน เต็มที่3-6 เดือนหลังทำ

Promotion เสริมคางวีรินคลินิก

ราคา เริ่มต้น 12,900 บาท ปกติ 19,900 ซิลิโคนอเมริกา พรีเมี่ยม แผลใน เทคนิคพิเศษคุณหมอ แผลยาวเพียง2-3 cm

บวมช้ำน้อย ทำให้หน้าวีเชฟ แผลใน ไม่เห็นรอยแผลจากภายนอก ใบหน้าได้สัดส่วน สวยงาม. *ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันตามโครงสร้างแต่ละบุคคล*

**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
**ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล